بازدید از روند احداث حوضچه تبخیر پتروشیمی مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست از روند احداث حوضچه تبخیر پتروشیمی مسجدسلیمان بازدید نمود.
مصطفی یوسفی با اشاره به اینکه حوضچه تبخیر برای جلوگیری از تخلیه پساب نهایی پتروشیمی به پایین دست احداث می شود، بر تسریع در تکمیل سیستم های کنترل آلودگی پساب و ضرورت توجه بیشتر مسئولین پتروشیمی به مسائل محیط زیستی تاکید کرد.
وی افزود: از زمان افتتاح پتروشیمی تاکنون اعتراضات مردمی زیادی به تخلیه پساب آلوده توسط اهالی شده و بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است.