نمونه برداری از پساب خروجی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- از پساب خروجی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان نمونه برداری شد.
مصطفی یوسفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت: در پی گزارش اتلاف چندین راس از دام اهالی روستاهای پایین دست پتروشیمی، جهت تعیین وجود آلوگی از پساب خروجی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان نمونه برداری شد.
وی گفت: از زمان راه اندازی آزمایشی و افتتاح تاکنون پنج بار توسط اداره و آزمایشگاه معتمد از خروجی پساب این واحد نمونه برداری شد.
گفتنی است عملیات احداث از سال ۹۰ آغاز شد و محصول عمده پتروشیمی مسجدسلیمان اوره و آمونیاک می باشد که در اردیبهشت1400 بصورت رسمی افتتاح شد.