نمونه برداری از سه بیمارستان مستقر در شهرستان مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- نمونه برداری از سه بیمارستان مستقر در شهرستان مسجدسلیمان انجام شد.
 مصطفی یوسفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت: این نمونه برداری بصورت فصلی و برای تعیین پارامترهای شیمیایی و میکروبی در خروجی پساب سیستم های تصفیه فاضلاب انجام شد
یوسفی با اشاره به اینکه تعیین پارامترهای کیفی پساب خروجی بیمارستان به سبب اینکه در نهایت وارد رودخانه کارون می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: این نمونه برداری بصورت همزمان با آزمایشگاه معتمد و برای نظارت بر کار این آزمایشگاه صورت پذیرفت.