خــــلع یـــد ۸ هکتار از اراضی مـــنطقه حــفاظت شده میشـــداغ

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- سیدمهدی نژادحسینی سرپرست  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشـت آزادگــان گفت: با پیگیری های مستمر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت آزادگــان خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت 8 هکتار در محدوده مــناطق حــفاظت شده میشـــداغ  محقق شد. 
نژادحسینی خاطرنشان کرد: خلع‌ ید و رفع تصرف این اراضی ملی در اجرای حکم قضایی و بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مجازات اسلامی توسط ماموران یــگان  این اداره و نماینــده حقوقی این شهرستان  انجام شد.