تصاویر اتلاف ماهیان در تالاب هورالعظیم مربوط به بخش عراقی تالاب است

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان،محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص تصاویر مرگ و میر ماهی ها در تالاب هورالعظیم گفت ، با توجه به بازدید و بررسی صورت گرفته توسط یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده تالاب هورالعظیم و پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هویزه  طی امروز ،مورخ ۱۱ تیرماه، فیلم فوق مربوط به سازه ۵۵ دهانه دایک مرزی بین بخش ایرانی و بخش عراقی تالاب هورالعظیم می باشد .
وی افزود اتلاف ماهیان بخش عراقی تالاب هورالعظیم به دلیل حرکت ماهیان هورالهویزه عراق به سمت دایک مرزی به علت کاهش آورد آب ، کاهش اکسیژن در  بخش عراقی به علت آتش سوزی های اخیر، گرمای شدید و کمبود اکسیژن محلول آب بوده است .
او ادامه داد این تصاویر به هیچ عنوان مربوط به منطقه شط علی هورالعظیم در بخش ایرانی نمی باشد.