رسیـــدن علــــــوفه جهـــت استفاده حیات وحـــش منطقه حفــاظت شده میشداغ

 سیدمهدی نژاد حسینی رییس اداره حفاظت محیط زیست  دشت ازادگــان اظهار نمود : بیش از نیم تن  علوفه برای تغذیه حیات وحش در منطــقه حفاظت شده میشداغ اختصاص داده شد.
 نژادحسینی با بیان این مطلب گفت : بدلیل شرایط خشکسالی و کمبود علوفه در این منطقه  در اولین مرحله بیش از نیم  تن  علوفه جهت تغذیه وحش توزیع شد. این عــلوفه که به همــت و تـــلاش اداره ڪل متبوع تهیـــه شد ، روز پنچشنبه ۱۷تیرماه تحویل پاسگاه محیط بانی میشداغ گردید.
لازم به ذکر است: به منظور تغذیه مناسب در این فصل از سال به این علوفه ها مکمل های تغذیه اضافه گردید تا نیازهای غذایی حیات وحش تامین گردد.
برنامه تامین علوفه و تغذیه مناسب برای تمام  فصل خشک سال تا رویش مجدد علوفه در زیستگاه ها همچنان ادامه خواهد داشت.