بازید دوره ای از مراکز درمانی خصوصی در شهرستان شادگان انجام شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان از اجرای طرح پایش  مشترک شبکه بهداشت ودرمان  ، نظام پزشکی  و این اداره در خصوص وضعیت پسماندهای  مطب های پزشکی و مراکز درمانی ، آزمایشگاه ها  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- طرح پایش پسماندهای پزشکی و مراکز درمانی ، آزمایشگاه های  شهرستان شادگان اجرا شد.
رحیم مجدمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان با تاکید بر اهمیت نحوه مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی گفت: پسماند مراکز درمانی به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مدیریت ویژه نیاز دارند و عدم توجه به کنترل و مدیریت پسماندهای ، از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم منجر به آلودگی خاک، آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی شده و تهدیدی برای سلامت محیط زیست و جامعه می باشند.
وی  افزود: این اداره در راستای نظارت بر وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی موسسات درمانی  سطح شهر بازدید مشترک با  بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان و نیر نظام پزشکی صورت پذیرفت  .
مجدمی در پایان خاطر نشان کرد: با بررسی این وضعیت و باتوجه به لزوم رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با مدیریت پسماند عفونی اخطاریه هایی به برخی از مطب ها و درمانگاه ها ونیز آزمایشگاه های  سطح شهرشادگان  داده شد تا در صورت عدم رعایت و تکرار تخلف مراتب پیگیری های لازم از طریق مراجع قضایی بعمل آید.