بازدید مشترک ستادی از مراکز معاینه فنی خودرو در شوشتر

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: اعضای ستاد معاینه فنی شوشتر شامل نمایندگان شهرداری، محیط زیست و پلیس راهور از مراکز معاینه فنی خودرو در این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی تصریح کرد : این گونه بازدیدها به منظور نظارت بر عملکرد و ارزیابی انجام صحیح معاینات و بررسی میزان رعایت ضوابط، دستورالعملها و استانداردهای لازم از سوی مراکز معاینه فنی صورت می گیرد. 

وی گفت : در این بازدید نیز که به دعوت کمیته معاینه فنی شهرستان صورت گرفت نمایندگان شهرداری، محیط زیست و پلیس راهور، به صورت مشترک از دو مرکز معاینه فنی خودروها در شهرستان بازدید و بر نحوه صدور گواهی معاینه فنی، فضای سالنها و عملکرد سیستم ها ودستگاه ها و انجام درست آزمایشات براساس دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغی نظارت کردند و نکات و راهنمایی های لازم را به مسئولین این مراکز یادآوری کردند .

وی افزود : در سال جاری پایش و نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی به صورت منظم و ماهانه از سوی کارشناسان این اداره صورت می گیرد و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف گزارش به مراکز نظارتی استان ارسال خواهد شد.