رهاسازی لاک پشت فراتی در دریاچه پشت سد تنظیمی کرخه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- یک قطعه لاک پشت فراتی تحویلی از فعالین محیط زیست توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حمیدیه در یکی از زیستگاه های مناسب این شهرستان رهاسازی گردید.
امیر عطشانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حمیدیه در این خصوص گفت : یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حمیدیه پس از بررسی وضعیت و نظر به مساعد بودن حال عمومی گونه، اقدام به رها سازی آن در دریاچه پشت سد تنظیمی کرخه نمود.
قابل ذکر است ، گونه لاک پشت فراتی از گونه های مندرج در فهرست لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت منابع طبیعی ( IUCN ) است که مهمترین عامل تهدید کننده گونه، تخریب زیستگاه و روش­های غیر مجاز صید، نظیر استفاده از جریان الکتریسته است.