دستگیری متخلف صید و زنده گیری پرندگان در باغملک

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست باغملک از دستگیری یک نفر متخلف صید و زنده گیری پرنده در شهرستان باغ‌ملک خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- سید سعید موسوی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باغملک گفت : طی گشت و کنترل یگان حفاظت اداره محیط زیست باغملک در مناطق روستای آرزو به یک نفر متخلف صید غیر مجاز پرندگان برخورد نموده و تعداد هفت قطعه پرنده سهره طلایی و یک رشته تور صید پرندگان از متخلف مذکور کشف و ضبط گردید و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.