اولین جلسه آموزشی مدیریت زیست محیطی برای سرمایه گذاران شوشتر برگزار شد

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : اولین جلسه آموزش‌های زیست محیطی ویژه سرمایه گذاران شوشتر، برای گروه سرمایه گذاری سلمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر تصریح کرد : در این برنامه سرفصل های تعاریف و مفاهیم محیط زیست، مدیریت محیط زیست، توسعه پایدار، مدیریت سبز، اقتصاد سبز، بهره وری سبز، مدیریت پسماند و موضوعات زیست محیطی مرتبط توسط کارشناس این اداره، خانم راحیل سهیلی پور ارائه شد.
وی ادامه داد : در این جلسه روش های جایگزین در عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف، استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پلاستیکی، اهمیت تفکیک پسماند در رستوران ها،گسترش فضای سبز با مدیریت منابع آب و استفاده از سیستم های بازچرخانی آب پیشنهاد شد.
وی افزود : در انتهای این برنامه آموزشی تعاملی، مقرر شد مجموعه سرمایه گذاری برادران سلمان در راستای برگزاری کارگاه، دوره های آموزشی، فضا های نمایشگاهی و ارائه خدمات زیست محیطی به مشتریان به عنوان تسهیلگر همکاری نماید.
مجموعه سرمایه گذاری سلمان با مدیریت روزبه سلمان در شهرستان شوشتر، در بخش های رفاهی و فروشگاهی خدمات ارائه می دهد. 
همچنین این مجموعه در راستای حفاظت از محیط زیست اقدامات شایان توجه ای انجام داده است که می توان به ایجاد فضای سبز با گیاهان متنوع، استفاده از انرژی خورشیدی جهت گرم کردن آب در سیستم های آب گرم کن، استفاده از شیوه های نوین آبیاری در جهت کاهش مصرف آب وتفکیک کامل پسماندهای تر و خشک اشاره نمود.