بازدید کارشناسان محیط زیست از بیمارستان باغملک

 سید سعید موسوی ریاست اداره حفاظت محیط زیست باغملک از بازدید کارشناسان اداره محیط زیست از بیمارستان شهید طباطبایی خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رئیس و کارشناسان اداره محیط زیست باغملک از بیمارستان شهید طباطبایی این شهر بازدید و موارد زیست محیطی را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.
در این بازدید نحوه جمع آوری، نگهداری و امحای زباله های عفونی و پسماندهای پزشکی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و در خصوص وضعیت زیست محیطی پسماندهای پزشکی توصیه های لازم به مسئولین بیمارستان ارائه گردید.
موسوی افزود: با توجه به شرایط بحرانی حاکم ناشی از ویروس کرونا پایش و نظارت بر پسماندهای بیمارستانی امری بسیار مهم بوده که به صورت مستمر در حال انجام می باشد.