آب رها سازی شده از سد کرخه به تالاب هورالعظیم رسید

 مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، آب رهاسازی شده از سد کرخه به رودهای تالاب هورالعظیم رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان  ، آب رها سازی شده از سد کرخه به تالاب هورالعظیم رسیده .
محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان این مطلب گفت ، با بررسی اخرین وضعیت آبگیری  تالاب هورالعظیم با توجه رهاسازی آب از سد کرخه، بازدید میدانی  و  تصاویر ارسالی توسط اداره سوسنگرد و امورآب جنوب غرب نشان از این است که از روز گذشته، آب رها سازی شده  به شهرهای ، بستان ، رفیع و انشعابات رودخانه‌های کرخه به تالاب رسیده است .
 وی ادامه داد  اثرات ورود آب به تالاب طی ۳،تا ۵ روز آینده بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.