اولین جلسه کارگروه حفاظت کیفی کارون شوشتر در سال 1400 به ریاست مهندس کجبافی، معاون فرماندار شوشتر، برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگانی از انجمن های زیست محیطی این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری شوشتر برگزار شد، تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه شهرداری ظرف مدت یک ماه، تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب فورفورال ظرف مدت 2 ماه، پیگیری احداث تصفیه خانه مجتمع دامپروری با انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی، راه اندازی خطوط تصفیه و تلمبه خانه های فاضلاب شماره 8 و 13 ، اجرای پروژه ممنوعیت ورود فاضلاب به حاشیه رودخانه گرگر تا پایان امسال و تشکیل جلسه مشترک اداره آب و فاضلاب شهری، محیط زیست و تیپ 45 زرهی ارتش جهت پیگیری فعالیت های حاشیه رودخانه، از مهمترین موضوعات و مصوبات این جلسه بود.