رهاسازی یک قطعه کبک در طبیعت باغملک

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط خوزستان- اداره حفاظت محیط زیست باغملک یک قطعه کبک وحشی را پس از تیمار و اطمینان از توانایی پرواز در طبیعت این شهرستان رهاسازی نمود.
سید سعید موسوی ریاست اداره محیط زیست باغملک با اعلام این خبر افزود: این پرنده که توسط انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز تحویل اداره گردیده بود ، پس از اطمینان از سلامت و توانایی پرواز در طبیعت باغملک رهاسازی شد.