یک شنبه 30 تیر 1398
از 42 تالاب مشخص شده در كنوانسيون رامسر در سطح رامسر 22 تالاب در ايران مي باشد كه تالاب بين المللي شادگان با وسعت 400 هزار هكتار يكي از آنها مي باشد
 در ايران تا كنون 84 تالاب با اهميت بين المللي شناسايي شده است كه از بين آنها تا كنون 33 تالاب در قالب 22 عنوان با مساحت 1481147 هكتار به كنوانسيون رامسر معرفي شده و مشمول مقررات اين كنوانسيون گرديده است
طبق ماده16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مديريت تالابهاي كشور بر عهده سازمان محيط زيست مي باشد اكوسيستم هاي تالابي ساليانه حداقل 33 تريليون دلار ارزش خدماتي به وجود مي آورند كه 9/7 تريليون دلار آن از طريق تالاب ها تامين مي شود در مطالعات ارزشگذاري انجام شده در تالابهاي زير در ايران ارزش هر هكتار تالاب در يك سال به شرح ذيل بوده است (با نرخ سال 1386 و هر دلار آمريكا 9200 ريال)
تالاب خورخوران (هرمزگان 67 ميليون ريال در يك هكتار در يك سال
تالاب چغاخور در چهارمحال بختياري 47 ميليون ريال در يك هكتار در يك سال
تالاب امير كلايه گيلان 50 ميليون ريال در يك هكتار در يك سال
 ارزش يك هكتار جنگل مناطق معتدله در همان سال تنها 3/8 ميليون ريال و يك هكتار زمين زراعي 8/2 ميليون ريال در سال بوده است  
از تالابهاي استان خوزستان مي توان به تالاب بين المللي شادگان- هورالعظيم – بامدژ و ميانگران اشاره نمود:
 
تالاب بين المللي وپناهگاه حيات وحش شادگان
تالاب شادگان جزء 22 تالاب ثبت شده در كنوانسيون رامسر است كه از جنبه هاي مختلف اكولوژيكي , زيبا شناختي, تفرجگاهي, اقتصادي, اجتماعي وهيدرولوژيكي اهميت فراواني درحيات اجتماعي مردم منطقه دارد.
تالاب شادگان داراي وسعتي بيش از 400000 هكتار بوده كه 327765 هكتار آن بر اساس مصوبه شماره 41 مورخ22/9/1351 شورايعالي محيط زيست به عنوان پناهگاه حيات وحش اعلام گرديده است.
اين تالاب در انتهاي جنوب غربي ايران و به فاصله 40 كيلومتري از شهرستان اهواز قرار گرفته است.
تالاب شادگان اكوسيستمي ايده آل در منطقه بوجود آورده است بطوري كه مي توان آن را يك ذخيره گاه تلقي كرد. وجود پوشش گياهي انبوه آن علاوه بر تامين علوفه و غذاي مورد نياز وحوش و پرندگان و آبزيان موجود, سبب بوجود آمدن مامن و پناهگاهي عالي براي حيات وحش منطقه شده است.
جوامع گياهي تالاب شادگان گونه هاي عمده چولان (جگن) , بردي(لوئي), ني (قصب), علف شور مي باشد. گونه هاي ديگر آن نيز به لحاظ تجمع و همزيستي ويژه خود جوامع گياهي متنوعي را بخصوص در لابلاي جوامع گياهي ياد شده بوجود آورده كه گياهان آلاله آبي و نيلوفر آبي از اين نوع محسوب مي شوند.
در حاشيه تالاب شادگان و در اراضي خشك حاشيه گياهان مرتعي (بوته اي ) چون كنگر وحشي, يولاف, سوروف, خارشتر, شوره, گل رنگ وحشي ديده مي شوند علاوه بر گونه هاي فوق الاشاره گونه هاي درختي و درختچه اي از نوع گز و درخت نخل را در حاشيه تالاب كه اهميت اقتصادي تعيين كننده اي در شادگان دارند نيز مشاهده مي گردد.
حيات وحش تالاب عمدتاً پرندگان و سپس ماهيان و ساير آبزيان را شامل ميشود. هر ساله تعداد بيشماري از
گونه هاي مختلف پرنده هاي آبزي و كنار آبزي با شروع فصل پائيز ( و يا اواسط آن) از نقاط سرد شمالي بسوي اراضي مناطق جنوبي تر و گرمسير بمنظور زمستان گذراني, مهاجرت مينمايند تالاب شادگان از اين جهت يكي از مهم ترين زيستگاههاي تالابي بشمار مي آيد.
پرندگان مهاجر تالاب شامل انواع اردك ها, مرغابيها, غازها, قره غازها, پليكان ها و فلامينگوها است. اغلب اين پرندگان حلال گوشت و قابل استفاده ميباشند.
از 495 گونه پرندگان شناسايي شده در كشور 154 گونه آن در تالاب وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از اردك مرمري و گيلانشاه خالدار كه از پرندگان نادر جهان محسوب مي شوند. از انواع ديگر پرندگان مي توان ميوه خور, ليكوتالابي, چنگر, انواع كاكائي, خروس كولي, فلامينگو, تنجه و خوتكا و ... را نام برد.
از نظر آبزيان تالاب بايد گفت كه حدود 36 گونه ماهي در اين تالاب شناسايي شده كه مهمترين آنها عبار.تند از :
ماهي‌ بني‌،ماهي‌ حمري‌،ماهي‌ گتان، ماهي‌ برزم‌،ماهي‌ شيربت‌ ،ماهي‌ شلج‌ ،ماهي‌ هامور، ماهي‌ كپور معمولي‌ و كپور رنگي‌ و كپور سرگنده‌ و كپور آينه‌اي‌, ماهي‌ بياح‌ ،ماهي‌ شانك‌،ماهي‌ پيكو،كفشك‌ ماهي‌ و ماهي‌ صبور
 علاوه‌ بر ماهيان‌ قابل‌ مصرف‌ فوِق الذكر انواع‌ ماهيان‌ و آبزيان‌ غير قابل‌ مصرف‌ مانند گربه‌ ماهي‌ ،بوشلمبو، مارماهي‌ و كوسه‌ ماهي‌ در نقاط‌ مختلف‌ آبي منطقه‌ نيز وجود دارد.
 پستانداران‌ اين‌ تالاب‌ ارزشمند نقش‌ اكولوژيك‌ قابل‌ توجهي‌ در تالاب‌ را بعهده‌ دارند اين‌ جانوران‌ با تنوع‌ گونه‌ هاي‌ خود در تمام‌ نقاط‌ تالاب‌ زيست‌ ميكنند و با شرايط‌ مختلف‌ آن‌ سازگاري‌ يافته‌ اند. پستانداران خشكزي تالاب عبارتند از : گرگ‌،گراز،روباه‌،انواع‌ موش‌، شغال‌ ، راسو و كفتار .
شايان‌ ذكر است‌ كه‌ انواع‌ دوزيستان‌ و خزندگان‌ در حاشيه‌ تالاب‌ وجود داشته‌ كه برغناي‌ آن‌ مي‌افزايند بديهي‌ است‌ اين‌ جانوران‌ بعنوان‌ طعمه‌ در پايداري‌ اكوسيستم‌ تالابي‌ شادگان‌ نقش‌ بسزائي‌ دارند.
از مهمترين منابع تامين كننده آب اين تالاب, آبهاي ورودي از رودخانه جراحي, نهر بحره, مسيل مالح, بارندگيهاي زمستانه و مقدار آبي است كه از طريق جزر و مد خليج فارس تامين مي شود.
در فصل پرآبي رودخانه كارون (از طريق نهر مارد) و رودخانه جراحي (از طريق نهرهاي مختلف چون نهر عطش و رگبه و ...) و آبهاي خليج فارس (از طريق خوردورق , خور سلج و ...) وارد تالاب شادگان مي گردد.

به همين دليل بخش شمالي تالاب شادگان داراي آب شيرين و بخش مياني و جنوبي آن به علت مجاورت با خورهاي خليج فارس (خوردورق) به ترتيب داراي نواحي آب لب شور و شور مي باشد و اين امر موجب مي شود كه ماهيان آب شيرين و آب شور در اين تالاب مشاهده شود.بدين ترتيب با پديد آمدن اكوسيستم هاي متنوع موجبات بوجود آوردن اجتماعات متنوع در اين تالاب فراهم گرديده است..

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: چهار شنبه 19 مرداد 1390     بازدید ها: 6155     دسته: تالابها     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه