دستگیری متخلف قاچاق زغال در شهرستان اندیکا

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - طی گشت و کنترل مأمورین یگان شهرستان، یک نفر متخلف که اقدام به حمل غیر مجاز زغال نموده بود، دستگیر شد. 
احمد طهماسبی شاه منصوری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا عنوان نمود: طی گشت و کنترل موتوری در منطقه حفاظت شده شیمبار یک دستگاه سواری پژو حامل بار زغال قاچاق  توسط محیط بانان منطقه کشف و توقیف گردید و صورتمجلس تخلف جهت معرفی به مراجع قضایی تنظیم گردید.
در قانون جنگل‌ها و مراتع کشور قانون‌گذار سوءاستفاده و بهره ‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها و مراتع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است. همچنین قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب، هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در همه نقاط کشور به استثنای داخل شهر‌ها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی افزود: چند سال اخیر در کنار معضلاتی چون تغییر اقلیم و خشکسالی، قاچاق چوب به یک معضل تبدیل و دامن گیر درختان جنگل‌ها و مراتع شده و سرمایه‌های ملی کشور را نشانه گرفته است در حالی که این سرمایه‌ها متعلق به نسل‌های آینده است.