برگزاری جلسه كارگروه مديريت پسماند در مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، جلسه كارگروه مديريت پسماند با حضور معاون سياسي فرمانداري و اعضاي اين كارگروه برگزار شد.
‎در اين جلسه مصطفي يوسفي قندعلي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان با اشاره به اهميت مديريت پسماندهاي عادي، عفوني، صنعتي و... كه در زندگي امروز بشر با توجه به شرايط حاد بيماري كرونا و اهميت مديريت تفكيك، جمع آوري به موقع و انتقال سريع به سايت دفن و دفن اصولي مطابق با استانداردهاي محيط زيستي را بيش از گذشته مهم دانست و از دستگاه‌هاي متوالي درخواست در نظر گرفتن اين مهم را داشت.
‎ رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان هدف از برگزاري اين كارگروه را بررسي مصوبات سال گذشته، و پيگيري آنها، بررسي عملكرد شهرداري و جايگاه سايت دفن زباله گلگير بيان نمود.
‎يوسفي بر طرح جامع مديريت پسماند استان نيز اشاره اي كرد و افزود: شهرداري مسجدسليمان بايد نسبت به پيگيري برگزاري جلسه دفاع طرح جامع مديريت پسماند اقدام نمايد.
‎در پايان مواردي از جمله برگزاري جلسه تخصصي پسماند عفوني به جهت تقسيم كار و همكاري در امحاء پسماندهاي عفوني مطبها و مراكز خصوصي، برگزاري كميته تخصصي در خصوص مشكلات شهرك دامپروري تل بزان، مشخص نمودن پيمانكار ساماندهي محل دفن زباله، برگزاري كميته تخصصي مشكلات پسماند منطقه تلخاب و ‌… تصويب شد