آمارگیری درختان در روستای دشت بزرگ

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- سید مالک موسوی مدیر دوست‌داران طبیعت دشت بزرگ در خصوص آمار گیری درختان روستای دشت بزرگ بخش عقیلی شهرستان گتوند گفت: این آمار گیری به دو صورت تفکیک مکان و نوع در سطح معابر روستا انجام شد و تمام درختان شناسایی شدند. 
موسوی ادامه داد : این آمار گیری جهت حفظ و نگهداری بیشتر از درختان و همچنین برای افزایش گونه مناسب در سطح روستا انجام شد که در این آمار بیشترین و کمترین مکان و همچنین بیشترین و کمترین نوع نهال هم مشخص شده است.