دستگیری 4 گروه متخلف شکار غیرمجاز پرنده در حوزه استحفاظی شهرستان کارون

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - عباس ظاهری رییس اداره محیط زیست کارون گفت: مورخ ۵ مردادماه ادارات محیط زیست شهرستان های کارون واهواز جهت پایش و پیشگیری گشت کنترل وجلوگیری ازصیدوشکارغیرمجاز در حوزه استحفاظی شهرستان کارون و اهواز راس ساعت ۵ بامداد حضور پیدا کرده که این اکیپ  موفق به دستگیری یک گروه شروع به شکار و۳ گروه شکارچی غیرمجاز شد که ازآنها  ۴ قطعه دراج حمایت شده ،۴ قطعه خوتکا ، ۱۱قطعه کبوترقمری و 6 اسلحه شکاری مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان کارون ازآنها کشف وضبط گردید. ضمنا یک خودرو نیز در تعقیب گریز از محل متواری که با توجه به مستندات لازم،  افراد از طریق مراجعه قضایی جهت شناسایی و دستگیری آنها اقدام خواهد شد.