برخورد با متخلفین محیط زیست توسط یگان پارک ملی کرخه

 
مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه ، دو گروه از متخلفان حوزه محیط زیست را دستگیر کردند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه گفت : در روز ۸ شهریور ماه مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه در راستای جلوگیری از تخلفات به گشت و کنترل در بخش شمالی پارک ملی کرخه پرداختند که متوجه شدند سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو در حال شکار پرندگان هستند،  خودروی مذکور را متوقف و از آنان یک قبضه سلاح بادی ۵/۵و لاشه ۱۶قطعه پرنده قمری کشف نمودند.
وی ادامه داد : همچنین در پی گزارشات مردمی مبنی بر قطع درختان در ساعات شب در اراضی کشت و صنعت هفت تپه مامورین یگان کرخه پس از ساعت ها گشت شبانه و پایش محل های گذر ،در ساعات اولیه بامداد روز ۹ شهریور ماه یک دستگاه خودروی وانت نیسان که اقدام به حمل غیر مجاز چوب درختان اکالیپتوس نموده بود به همراه یک دستگاه اره موتوری بنزینی توقیف نمودند.