تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در دهستان منگشت باغملک ( خوزستان)

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست باغملک از مشاهده یک قلاده پلنگ در باغملک خبر داد
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- سید سعید موسوی رئیس اداره حفاظت محیط زیست باغملک با اعلام این خبر عنوان داشت: یکی از دوستداران محیط زیست شهرستان در مناطق دهستان منگشت با مشاهده پلنگ موفق به تصویر برداری از این گونه شد.
وی افزود: تاکنون چندین مورد گزارش مبنی بر مشاهده پلنگ در مناطق مختلف شهرستان و حمله پلنگ به دام های اهلی داشته ایم که نشانگر وجود تعداد قابل توجه حضور این گونه در منطقه است، اما به دلیل رفتار محتاطانه این گونه موفق به ثبت تصویر از این موجود نشده ایم.
وی تصریح کرد: تعامل و فرهنگ سازی جوامع محلی و مشارکت اهالی بومی منطقه در حفظ زیستگاه این گونه می تواند تاثیر بسزایی در حفظ این گونه بسیار ارزشمند و در خطر انقراض در منطقه داشته باشد.