رهاسازی ۱۹۰ هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد شهید عباسپور شهرستان اندیکا

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رهاسازی ۱۹۰ هزار بچه ماهی از نوع گونه های بومی در دریاچه سد شهید عباسپور به منظور تقویت و حفظ ذخایر آبی صورت گرفت.
 احمد طهماسبی شاه منصوری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا عنوان نمود: اين بچه‌ماهي‌ها از نوع گونه‌هاي بومی دریاچه بوده كه به منظور بازسازي ذخاير گونه ماهيان و حفظ اكوسيستم درياچه سد شهید عباسپور رهاسازي شده است.
طهماسبی رهاسازی بچه ماهی ها را با همکاری و نظارت اداره محیط زیست و شیلات عنوان کرد و اظهار داشت: در سال های گذشته نیز اداره شیلات نسبت به رهاسازی بچه ماهی در این دریاچه اقدام نموده بود. 
وی افزود: هر سال به منظور حفظ و حراست از ذخائر دریاچه و حفظ اکوسیستم و همچنین تأمین بخشی از نیازهای غذایی شهروندان شهرستان اندیکا، بچه ماهی در دریاچه رهاسازی می شود.