خروجی پساب استخرهای پرورش ماهی شوشتر پایش می‌شود

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از نمونه برداری و پایش پساب استخرهای پرورش ماهی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی با بیان این خبر و با اشاره به شروع برنامه زمانبندی پایش پساب های ورودی واحد‌های پرورش ماهی به رودخانه گرگر گفت : کارشناسان پایش این اداره با انجام نمونه برداری از محل های ورود آب و خروج پساب از استخرهای پرورش ماهی حاشیه رودخانه گرگر و در برنامه اول از ایستگاه های روستاهای چم کنار و‌نورعلی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از جمله پارامترهای نیترات، فسفات، آمونیم، COD ,EC,TDS,PH, رنگ را با نمونه برداری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست دزفول جهت بررسی کیفی ورودی این استخرها به رودخانه مورد آنالیز و بررسی قرار می دهند و بر اساس نتایج حاصله واحدهایی را که نتایج آزمایشات آنها فراتر از استانداردهای زیست محیطی باشد ضمن ملزم نمودن به رعایت الزامات در لیست صنایع آلاینده قرار خواهند داد.