بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از اداره دزفول

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در شهرستان دزفول، طی جلسه ای در سالن جلسات این اداره مسائل و چالش های زیست محیطی شهرستان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول استعداد های فراوان زیست محیطی این شهرستان را بر شمرد و به ارائه خلاصه ای از گزارش عملکرد سال جاری در حوزه های محیط طبیعی و محیط انسانی و آموزش پرداخت و نتایج حاصله را مرهون زحمات کلیه پرسنل دانست، همچنین کارشناسان و محیط بانان این اداره به بیان نقطه نظرات و رفع کمبود های موجود در جهت ارائه فعالیتهای مطلبوب تر اشاره نمودند.
 محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیزضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته ، به توجه بیشتر در رفع نقاط آلوده کننده رودخانه دز و پیگیری جهت انجام مدیریت صحیح پسماند در حوزه شهرستان و همچنین پیگیری اتمام سلول دفن پسماند سایت ماهور برنجی و همچنین نظارت دقیق بر امحا پسماندهای عفونی بیمارستانی تاکید و پیگیری جدی و اهمیت ویژه به حفظ سلامت و بهداشت مردم را از وظایف ذاتی اداره محیط زیست دانست  و در ادامه رفع کمبود های عنوان شده را در دستور کار قرار داده و بر اساس اولویت نسبت به رفع آنها قول مساعد دادند.
در بخش دیگری از این بازدید نمایندگان صیادان شهرستان دزفول ضمن دیدار با مدیر کل استان به کوتاهی فصل صید اذعان داشتند و تسریع در روند دریافت و صدور پروانه های صیادی را خواستار شدند.