بازدید زیست محیطی از مجتمع دامپروری شهرستان هفتکل

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه از وضعیت زیست محیطی واحدهای فعال پرواربندی بره واقع در مجتمع دامپروری شهرستان هفتکل بازدید بعمل آمد.

مسلم بُربُریان رییس اداره حفاظت محیط زیست هفتکل با اعلام این خبر عنوان نمود در این راستا مواردی چون وضعیت پسماند ، مدیریت فضولات دامی ، نحوه دفع فاضلاب و سایر الزامات زیست محیطی بررسی و به و به واحدهای مستنکف تذکرات لازم جهت بهبود وضعیت و رفع معضلات موجود داده شد.

بُربُریان افزود در ادامه ضمن ارائه موارد مشاهده شده به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان متولی مکان مذکور مرتفع نمودن مشکلات یاد شده و لحاظ الزامات مندرج در دستورالعمل دفع فضولات دامداری‌ها به عنوان اقدامات اساسی در این راستا بیان گردید.