پایش زیست محیطی و بررسی نحوه مدیریت کنده‌های دکل حفاری در هفتکل

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در پی انجام عملیات حفاری در شهرستان هفتکل و رهاسازی کنده‌های حاصل از این عملیات در محل بدون مدیریت آنها طی بازدید و بررسی از محل این موضوع توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیگیری گردید.

به گفته مسلم بُربُریان رییس اداره محیط زیست شهرستان هفتکل از آنجایی که نحوه مدیریت کنده‌های حفاری به عنوان یکی از مهمترین موضوعات و چالش های زیست محیطی در این فرایند به شمار می‌رود طی بازرسی از محل دکل و جلسه با مسئولین مربوطه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و اتخاذ تمهیدات لازم در این خصوص گردید. ولی متاسفانه پس از اتمام عملیات و عدم انتقال تجهیزات دکل و مشخص نبودن مسئول رسیدگی به این موضوع این پسماندها بدون تعیین تکلیف در محیط پیرامون رهاسازی و موجب آلودگی محل گردیدند.

ب‍ُربُریان افزود: با وجود دو حوضچه جمع آوری پسماند گل حفاری ، ضمن تماس و گفتگو با متولیان امر در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران و حضور در محل ، رسیدگی و رفع مشکل به ایشان اعلام و ضرورت اقدام در اسرع وقت به ایشان تاکید گردید.