برگزاری دوره آموزشی وبیناری با موضوع معرفی و پایش ناحیه رویشگاهی جنگل های استان خوزستان

 
به گزارش  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دوره آموزشی وبیناری با موضوع معرفی و پایش ناحیه رویشگاهی جنگل های استان خوزستان برگزار شد.

مصطفی یوسفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب گفت: با توجه به ارزش منابع طبیعی که از نعمات الهی می‌باشد، می‌بایست عموم مردم جامعه نسبت به این منابع آگاهی یابند. 
وی ادامه داد: برگزاری اینگونه آموزش ها به منظور فرهنگ سازی، اجرای افزایش توان و سواد زیست محیطی آحاد جامعه و ارتقاء دانش ،بینش و مهارت کارشناسان و در راستای حفاظت ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از عرصه های منابع طبیعی، صورت می پذیرد.
دکتر ابیض مدرس دوره در رابطه با ناحیه جنگلی استان خوزستان، طرح های صیانت از جنگل های بلوط، اهداف اجرای طرح صیانت از جنگل های زاگرس و غیره توضیحاتی ارائه کردند. 

در این دوره آموزشی مباحثی از جمله جنگل های ایران، تقسیم بندی ناحیه رویشی، اهمیت جنگل های زاگرس، معرفی و پایش ناحیه رویشگاهی جنگل های استان خوزستان، ذخیره گاه های جنگلی استان ، معرفی بوم سازگان  زاگرس، مهمترین گونه های درختی و درختچه ای حوزه زاگرس، ارزش خدمات اکوسیستمی جنگل های ایران، جنگل های مانگرو و ... آموزش داده شد.
این دوره آموزشی توسط اداره حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع برگزار شد.