برگزاری نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هفتکل در سال 1400

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هفتکل در روز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل گفت: طی این جلسه معضلات و مسائل حوزه پسماند شهرستان اعم از «مدیریت نایلونهای رها شده در مزارع جالیزی پس از برداشت ، وضعیت نخاله‌های ساختمانی ، مشکلات ناشی از انتشار کیسه‌های نایلونی در محیط اطراف جایگاه زباله و مدیریت امحا و دفن پسماندهای پزشکی» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.