جلوگیری از فعالیت غیر مجاز معدنی در هفتکل

  
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در پی گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت غیر مجاز معدن سنگ و لاشه در اراضی واقع در مجاورت چشمه آب شیرین روستای نمره دو شهرستان هفتکل پرسنل اداره محیط زیست این شهرستان بلافاصله به محل عزیمت و موضوع را پیگیری نمودند.
 
مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست هفتکل با اعلام این خبر عنوان نمود: پس از بررسی های بعمل آمده مشخص گردید یک دستگاه بیل مکانیکی بدون اخذ مجوز و در فاصله ۱۰۰ متری چشمه مذکور در حال اقدام جهت برداشت سنگ و لاشه ساختمانی بوده که بدون فوت وقت دستور توقف به متولی آن داده ، فعالیت معدنی متوقف و دستگاه مذکور از محل خارج گردید.
بربریان در ادامه گفت: این دومین مورد از فعالیت معدنی در این مکان است که به دلیل نزدیکی به چشمه آب شرب مطابق ضوابط زیست محیطی بهره برداری از معادن از سوی این اداره متوقف می گردد.
بربریان افزود: شهرستان هفتکل با دارا بودن منابع غنی سنگ و لاشه ساختمانی با کیفیت همواره مورد توجه بوده و لحاظ ضوابط زیست محیطی در برداشت از این معادن به دلیل حفظ محیط زیست ، اکوسیستم و عوارض طبیعی همواره با جدیت پیگیری می گردد.
لازم به ذکر است : حداقل فاصله مجاز با مراکز حساس از جمله چشمه آب شرب بدون استفاده از مواد ناریه طبق قانون ۵۰۰ متر مصوب گردیده است.