دومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان دزفول برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، با حضور ادارات متولی دومین کارگروه مدیریت پسماند در محل فرمانداری ویژه شهرستان دزفول برگزار گردید.
در این کارگروه اداره حفاظت محیط زیست  بعنوان دبیر به ارائه شرحی از وضعیت فعلی زیست محیطی شهرستان پرداخت و در ادامه رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از ادارات متولی خواستار ارائه عملکرد خود در حوزه آن مدیریت گردید. و به ارائه گزارش کتبی به این اداره در پایان هر عملکردی تاکید نمود.
وی ادامه داد، در این کارگروه به مسائلی در حوزه مراکزخرید و فروش ضایعات، دفع نخاله های ساختمانی، دفع پسماند عفونی، پسماند هرس درختان و موارد متعدد دیگر پراخته و نتایج امر مصوب گردید.