رودخانه دز غرق در فاضلاب و پیگیری مسئولین

 چندمین بازدید مشترک ادارت متولی با وعده ای دیگر در رفع معضل ورود فاضلاب به رودخانه دز صورت پذیرفت. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، در یک دهه گذشته ورود فاضلاب بعنوان یکی از آلاینده ترین مواد سیال به رودخانه دز از دغدغه مندی های دوستداران محیط زیست بوده که علاوه بر تهدید سلامت شهروندان جان سایر موجودات را به تنگ آورده و همچنان می تازد. 
رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به بازدید مشترک با ادارات فرمانداری، آبفا، شهرداری و بهداشت در جهت رفع معضل ورودی فاضلاب کوی مسلم در جنب پل باستانی به رودخانه دز  اشاره کرد و افزود: در پی عدم اتصال انشعاب فاضلاب منازل مسکونی کوی مسلم به شبکه فاضلاب متاسفانه  این پساب بصورت مستقیم به کانال های دفع آب های سطحی وارد و نهایتا" به رودخانه دز تخلیه گردد. 
وی ادامه داد: در این بازدید با تعهد صورت گرفته ادارات آبفا و شهرداری ظرف یک ماه آینده امیدواریم این معضل بر طرف و ورودی فاضلاب این نقطه به رودخانه به صفر برسد.