شکارچی غیر مجاز در دزفول دستگیر شد

 شکارچی غیر مجاز پرندگان وحشی در دام محیط زیست گرفتار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، پیرو گزارش تلفنی دوستداران محیط زیست مبنی بر حضور شبانه شکارچی غیر مجاز پرندگان وحشی در سطح یکی از بوستانهای شهرستان دزفول، مامورین این اداره بلافاصله وارد عمل شده و در اقدامی غافلگیرانه فرد مذکور را به همراه لاشه تعدادی پرنده و یک قبضه سلاح بادی دستگیر نمودند.
رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در اینباره گفت، شکار شب هنگام علی رغم دارا بودن پروانه شکار اشکال شرعی داشته و همچنین دارای محدودیت و ممنوعیت قانونی می باشد.
وی افزود، متخلف مذکور به اتهام شکار غیر مجاز پس از جمع آوری مستندات به مراجع قضایی معرفی خواهد گردید.