امحای ۷ تن پسماند ویژه کشاورزی در کشت و صنعت امام خمینی (ره)

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: با نظارت این اداره و در طی دو روز ، حدود ۷ تن پسماند ویژه کشاورزی از سوی کشت و صنعت امام خمینی (ره) جهت امحای اصولی بارگیری و انتقال داده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی در این خصوص گفت: این پسماندها شامل ۶۶۱۰ کیلوگرم ظروف خالی سموم سنواتی کشاورزی و ۲۳۰ کیلوگرم استات سرب بود و تمامی مراحل حمل ، بارگیری، انتقال و امحای این پسماندهای ویژه با مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و نظارت این اداره انجام شد.

نجاتی افزود: امحای این پسماندها صرفا به روش زباله سوزی استاندارد و توسط یکی از شرکت های دارای مجوز زیست محیطی و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و زیست محیطی صورت می گیرد .

پسماندهای ویژه کشاورزی در واقع به کلیه پسماندهای کشاورزی که دارای حداقل یکی از ویژگی های پسماند ویژه از قبیل سمیت ، بیماری زایی و خورندگی باشند اطلاق می شود که مواد، ظروف و محصولات آلوده به سموم دفع آفات نباتی و‌کودهای شیمیایی نیز در این دسته قرار گرفته و به دلیل خطرات ناشی از آنها اجازه بازیافت نخواهند داشت .