برگزاری جلسه کارگروه آگاهی رسانی ومعیشت پایدار تالاب شادگان

 
با حضور کارشناسان دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کارگروه آگاهی رسانی ومعیشت پایدار تالاب شادگان در اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- جلسه کارگروه آگاهی رسانی ومعیشت پایدار تالاب شادگان در روز یکشنبه ۲۵ مهرماه باحضور کارشناسان ومشاوران دفتر طرح تالاب ها ، ادارات واعضای کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با هدف اجرایی شدن پروژه سه ساله الگو سازی مشارکت مردم در ارتفای مدیریت محیط زیست و معیشت پایدار در تالاب در حوزه استقرار کشاورزی پایدار و تنوع بخشی به معیشت های پشتیبان تالاب شادگان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی کارشناسان طرح حفاظت از تالاب های ایران راهکارهای مدیریت تالاب و معیشت پایدار را به شرکت کنندگان آموزش دادند.