اجرای مسابقه نقاشی به مناسبت هفته کودک و محیط زیست در شهرستان اندیکا

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - مسابقه نقاشی در مدرسه پسرانه شهید قدوسی قلعه خواجه و بوستان شهرک سازمانی بنت الهدی کوشک به مناسبت روز جهانی و هفته کودک و محیط زیست برگزار گردید.
احمد طهماسبی شاه منصوری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا عنوان نمود: در این دو برنامه با حضور در مدرسه شهید قدوسی در دو مقطع چهارم و ششم و همچنین در بوستان بنت الهدی از بین بچه هایی که جهت تفریح به پارک آمده بودند، مسابقه نقاشی برگزار و مطالب مهم زیست محیطی نیز به آنها آموزش و پرسش و پاسخ صورت گرفت و در پایان به چند نفر هدایایی اهدا گردید.
 وی اظهار داشت: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آن با حضور در ﭘﺎرک ها و مناظر طبیعی مانند کوه و جنگل و رودخانه و دریا امکان پذیر است و باعث ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در کودکان می شود. اهمیت دادن به محیط زیست و توجه به آن از نشانه های فرهنگ بالا در جامعه است و اگر این مساله از کودکی آموزش داده شود در جامعه نهادینه می شود و در راستای نگهداری و حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط زیست تاثیر مثبت دارد.