پایش بیمارستان های مسجدسلیمان بصورت ماهیانه انجام می شود


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : با توجه به شیوع ویروس کرونا پایش بیمارستان های مسجدسلیمان بصورت ماهیانه انجام می شود.
مصطفی یوسفی قندعلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت: در شش ماه اول حدود 20 مرتبه از 3 بیمارستان  بازید بعمل آمد (بخش های مختلف من جمله تصفیه خانه و دستگاه امحاء) که دو بیمارستان دارای خروجی استاندارد و یک بیمارستان بعلت عدم راهبری مناسب تصفیه خانه که دارای خروجی غیر استاندارد می باشد همچنین عدم مدیریت اصولی پسماندهای عفونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد و در حال پیگیری می باشد.
شایان ذکر است نمونه برداری توسط آزمایشگاه معتمد بصورت ماهیانه و فصلی و در قالب طرح خود اظهاری با نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست صورت می گیرد.