پنجاه و هشتمین جلسه شورای حفاظت کیفی رود خانه کارون در اهواز برگزار شد

 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به ورود فاضلاب شهرهای در مسیر کارون در این رودخانه، گفت :  علیرغم وجود سه رودخانه مهم کشور در خوزستان، در حال حاضر تقریبا شبکه فاضلاب هیچ کدام از شهرهای خوزستان تکمیل نشده و تصفیه خانه فاضلاب نیز ندارند که این شرایط بسیار بد است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - محمدجواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در پنجاه و هشتمین جلسه شورای حفاظت کیفی کارون که روز سه شنبه 4 آبان ماه در استانداری خوزستان برگزار شد، گفت: همه شهرهای واقع در مسیر عبور رودخانه کارون به جز دزفول فاقد تصفیه خانه پساب هستند و پساب این شهرها در رودخانه کارون ریخته می شود. 40 درصد پساب دزفول جمع آوری و تصفیه می شود و ما بقی وارد رودخانه می شود که اخیرا تخلیه مستقیم در دزفول موجب مرگ و میر آبزیان شد.
 وی افزود: از چند سال گذشته پروژه های اجرای تصفیه خانه های فاضلاب در آبادان، خرمشهر، شادگان، بندر امام (ره) و بندر ماهشهر آغاز شد که بر اساس گزارش شرکت آبفا بین 70 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بنا بر اعلام شرکت آبفا تصفیه خانه فاضلاب شادگان 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر بود در پایان تیرماه به بهره برداری برسد که این مهم هنوز محقق نشده است. تصفیه خانه های فاضلاب آبادان و خرمشهر نیز به بهره برداری نرسیده و همچنان پساب این شهرها وارد کارون و اروندرود می شود.
اشرفی بیان کرد: همچنین تصفیه خانه فاضلاب شوشتر فاقد کارایی است و از مدار خارج شده است. مقرر بود تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز نیز 20 آبان ماه امسال به بهره برداری برسد و از ورود روزانه 60 هزار مترمکعب پساب به رودخانه کارون جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: تصفیه خانه های فاضلاب بندر امام (ره) و بندر ماهشهر نیز در سال 99، 70 تا 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که همچنان غیرفعال هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: علیرغم وجود سه رودخانه مهم کشور در خوزستان، در حال حاضر تقریبا شبکه فاضلاب هیچ کدام از شهرهای خوزستان تکمیل نشده و تصفیه خانه فاضلاب نیز ندارند که این شرایط بسیار بد است؛ خوزستان جزو معدود استان هایی است که چنین وضعیتی دارد و استان های دیگر چنین شرایطی ندارند.  
اشرفی عنوان کرد: امیدواریم تصفیه خانه فاضلاب شادگان و شرق اهواز را ظرف 20 روز آینده به بهره برداری برسند.
وی با اشاره به ورود مستقیم پساب شوشتر به رودخانه کارون، بیان کرد: در شوشتر علاوه بر تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب باید مشکلات فنی تصفیه خانه فاضلاب رفع شود.  همچنین باید پکیج هایی برای شهرهای ویس، ملاثانی و شیبان پیش بینی شود تا وضعیت ورود فاضلاب این شهرها به کارون سامان دهی شود.