برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی پسماند هفتکل

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- دومین جلسه کمیته تخصصی پسماند شهرستان هفتکل با موضوع «وضعیت نخاله های ساختمانی» در روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.
مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست هفتکل در این باره گفت: از آنجایی که موضوع نخاله های ساختمانی و تخلیه آنها در نقاط مختلف درون و حاشیه شهر با اعتراض شهروندان همراه بوده و آثار سوء زیست محیطی و بهداشتی و ایجاد سیمای زشت شهری را در پی دارد این مهم طی جلسه مذکور در محل فرمانداری با حضور ارگانهای ذیربط و دبیری اداره حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی جهت حل این معضل و برون رفت از شرایط موجود اتخاذ گردید.