گزارش تصویری از اولین سفر معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به استان خوزستان-27 آبان 1400