مراحل صدور کارت همیار محیط زیست

 1- افراد بالای 18 سال مجاز به دریافت کارت همیار محیط زیست می باشند.
2- مراجعه به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست www.doe.ir
3- ورود به قسمت میز خدمات الکترونیکی در پورتال سازمان و کلیک بر روی آیکون صدور کارت همیار محیط زیست
4- خواندن دقیق دستورالعمل موجود در قسمت معرفی و رعایت کامل مفاد در آن
5- چگونگی تکمیل فرم های موجود جهت ثبت نام در قسمت راهنما
6- ورود به سامانه جهت ثبت نام ( تکمیل تمامی فیلدها الزامی است )
7- دریافت کد رهگیری
8- پیگیری متقاضیان از چگونگی روند تایید یا عدم تایید در قسمت پیگیری 
9- صدور کارت همیار محیط زیست و ارسال آن توسط پست به استان ها