پایش صنایع سنگ شکن در شهرستان هفتکل/پیگیری مشکلات واحدهای آلاینده

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در راستای پایش دوره‌ای صنایع ، واحدهای سنگ شکن موجود در شهرستان هفتکل مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست هفتکل در این خصوص گفت: فعالیت واحدهای سنگ شکن می‌تواند منشاء بروز آلودگی از جنبه‌های مختلف نظیر هوا ، آب و حتی خاک شده و به طور خاص وجود این صنایع در کنار منابع آبی چالشی برای اکوسیستم‌های آبی و موجودات آبزی و کنار آبزی به وجود آورده و لذا بررسی زیست محیطی در این زمینه با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

بربریان افزود: در این راستا ضمن بررسی امکانات و تمهیدات این کارخانجات برای کاهش و به حداقل رساندن آثار زیانبار زیست محیطی به واحدهای متخلف اخطاریه مدت دار برای رفع آلایندگی و بهبود شرایط مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.