بازدید از مخازن شرکت گلف اجنسی

به مناسبت گرامیداشت هفته هوای پاک
بازدید از مخازن شرکت گلف اجنسی

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، ایرج سلیمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در این خصوص گفت: به منظور پاسداشت هفته هوای پاک از شرکت های انبارش و ذخیره مواد نفتی و پتروشیمی جهت ممانعت از نشت بخارات و آلودگی هوا بازدید به عمل آمد.
وی ادامه داد : در این پایش از شرکت گلف اجنسی در محدوده اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بازدید شد و طی آن به مسئولین شرکت درخصوص مدیریت مخازن و بازرسی به موقع و جلوگیری از نشت گاز به خارج تذکراتی داده شد.