ابلاغ عباس سعدیان زاده به عنوان بازرس موضوع ماده ۹۱ و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

 طی حکمی از سوی دکتر سلاجقه ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، ابلاغ عباس سعدیان زاده به عنوان بازرس موضوع ماده ۹۱ و92  قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد.

در حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خطاب به عباس سعدیان زاده آمده است:
بر اساس پیشنهاد و تأییدیه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، بموجب این ابلاغ برای مدت 3 سال بعنوان بازرس موضوع ماده ( ۹۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب می شوید. انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری) بازرسی های لازم را بعمل آورده و نیز با رعایت عدالت اجتماعی ، موازین اسلامی و امانتداری، گزارش‌های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد( ۹۱  و۹۲ ) قانون تهیه و ارائه نمایید.
 امید است با استعانت از خداوند باریتعالی، در انجام امور محوله و دست یابی به اهداف سازمان و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.