برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هفتکل

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هفتکل در سال ۱۴۰۰ ، روز دوشنبه ۲ اسفندماه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مسلم بُرب‍ُریان رییس اداره محیط زیست هفتکل در این خصوص گفت: طی این جلسه مواردی از قبیل ساماندهی وضعیت نخاله‌های ساختمانی ، نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی از تولید تا دفع و لزوم مدیریت و جمع آوری پسماندهای ناشی از کیسه‌های نایلونی به کار برده شده در مزارع صیفی جات مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.

در پایان نیز برای موارد مطرح شده تصمیمات مهمی اتخاذ و با تنظیم صورتجلسه‌ای در دستور پیگیری از سوی اداره محیط زیست و اجرا توسط نهادهای مرتبط قرار گرفت.