برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان هندیجان

به گزارش روابط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : دومین جلسه  کارگروه مدیریت پسماند با حضور دریایی معاون فرماندار  و سایر اعضای  کارگروه در روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در محل دفترفرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
در این کارگروه مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان به تشریح وضعیت کنونی پسماندهای سطح شهرستان و شرایط جایگاه های دفن زباله شهری پرداخت و در ادامه دریایی معاونت فرمانداری با بیان وضعیت نامطلوب جایگاه دفن زباله شهری بر ساماندهی آن توسط شهرداری هندیجان  تاکید نمود و مقرر گردید تمهیدات لازم جهت ساماندهی این جایگاه توسط شهرداری هندیجان انجام گردد. همچنین شهرداری زهره  نیز موظف گردید در اسرع وقت  نسبت به راه اندازی جایگاه دفن زباله این شهر اقدامات لازم را به عمل آورد.
در پایان مصوباتی جهت اجرا تصویب گردید.