فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشتهای سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب شادگان)

فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشتهای سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب شادگان)🍃
از تمامی شرکت های فنی - مهندسی بومی و سمن های بومی علاقمند به همکاری دعوت می شود طرح پیشنهادی خود را به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمایند.
همچنین علاقمندان می توانند برای دریافت شرح خدمات و اطلاعات بیشتر به وب سایت طرح حفاظت از تالاب های ایران (همکاری با ما) به آدرس ذیل مراجعه نمایید http://www.wetlandsproject.ir/career/