اداره حفاظت محیط زیست با همکاری دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لالی برگزار نمود؛

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، مهدی زمانپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی برابر هماهنگي انجام شده با دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ، دوره بازآموزي ضابطين خاص دادگستري و تكاليف آنها براي مأمورين يگان حفاظت در محل دفتر دادستان شهرستان برگزار شد.
وی گفت: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لالي بعنوان مدرس دوره، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان یگان حفاظت با آیین دادرسی کیفری و وظایف ضابطین دادگستری در راستای انجام تکالیف و مأموریت های قانونی سازمانی و ارتقاء مهارت ها برشمرد.
حسن عالی پور دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لالي ضمن تعریف مفاهیم ضابطین و انواع آن ، وظایف و حدود اختیارات ضابطین، آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود و غیرمشهود، مواد قانونی ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۴۳، ۴۴ ، ۴۵ و ۵۷ را برشمرد.
عالی پور تصریح کرد: ضابطین دادگستری در واقع مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیم مقامات قضایی در كشف جرم و حفظ آثار جرم، جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهمان و همچنین اجرای تصمیمات قضائی بر حسب قانون اقدام می كنند.
بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست لازم است كه محيط بانان تحت نظر مقام قضايي آموزش هاي لازم را ببينند و از آنجائي كه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك سازمان شبه نظامي، دستگاهي حاكميتي و فرابخشي انجام مأموريت مي نمايد، محيط بانان ضابط خاص دادگستري محسوب مي گردند.
زمانپور افزود: قبل از تعریف این عنوان برای پرسنل یگان حفاظت محیط زیست بایستی نیازهای آموزشی و تعلیمات لازم ضوابط و مقررات مربوط به حوزه محیط زیست را آموخته باشند و در بخش های مختلف در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست، قوانین شکار و صید، آلودگی های زیست محیطی و تخریب زیستگاه ها آموزش های لازم را با قوانین جدید فرا گیرند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از همكاری و تعامل دادگستری و قضات شهرستان كه در راستای حفاظت از محیط زیست و اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی كمك كار این اداره هستند، قدردانی نمود.