پیگیری قضایی آلودگی منابع آبی توسط اداره حفاظت محیط زیست هفتکل

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در پی آلودگی دریاچه بند خاکی تپو ناشی از نشت مواد نفتی از یک دستگاه موتور پمپ که جهت کشت مزارع هندوانه کارگذاری شده بود و بررسی‌ کارشناسی ، موضوع توسط اداره محیط زیست هفتکل پیگیری گردید.
به گفته مسلم بُربُریان رییس اداره محیط زیست هفتکل با ممنوعیت کشت هندوانه به عنوان یک‌ محصول آب‌بر با توجه به بروز خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی عده‌ای از سودجویان اقدام به کشت این محصول و نصب موتور پمپهای پر قدرت بر روی منابع آبی محدود شهرستان که از لحاظ ایجاد زیست بوم برای جانوران آبزی و کنار آبزی بسیار حائز اهمیت هستند نموده اند و در یک مورد حسب گزارشات واصله مردمی و پیگیری این اداره شاهد تخلیه مواد نفتی مصرفی از این پمپها به درون منبع آبی یاد شده بوده‌ایم.
بُربُریان افزود از آنجایی که این عمل مصداق ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌باشد لذا حسب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از منظر تهدید علیه بهداشت عمومی نسبت به فرد متخلف اعلام جرم و موضوع از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قرار گرفت.