پایش چشمه ها و آبشخورهای منطقه حفاظت شده شیمبار ( اندیکا) جهت برنامه ریزی برای بهسازی آنها

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - با آغاز فصل گرما و با توجه به خشکسالی های اخیر ، دسترسی حیات وحش به منابع آبی بسیار کم شده است از این رو پایش چشمه ها و آبشخورهای منطقه حفاظت شده شیمبار و بررسی شرایط آبی و دبی خروجی آنها  جهت برنامه ریزی برای بهسازی و ترمیم صورت گرفت
احمد طهماسبی شاه منصوری با بیان این خبر افزود: خشک شدن یا کاهش دبی خروجی چشمه ها در فصل گرما و دسترسی نداشتن حیات وحش به منابع آبی از مهم ترین دلایل نابودی حیات وحش و گونه های تنوع زیستی است بنابراین فراهم نمودن امکان دسترسی وحوش به منابع آبی در نقاط امن زیستگاه ها یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت حیات وحش است